Flerspråkighet - en outnyttjad resurs i klassrummet

2016-09-21 | Forskning/Samverkan

En allt större del av landets elever är flerspråkiga.
Här finns pedagogiska möjligheter som ännu inte tas till vara, enligt en ny studie av MDH-forskaren Annaliina Gynne.
– Flerspråkighet är en outnyttjad resurs i undervisningen som många inte har insett, säger hon.

 

 

För Annaliina Gynne, doktor i didaktik vid Mälardalens högskola, har flerspråkighet länge varit ett återkommande område i forskningen. Efter att ha presenterat sin doktorsavhandling "Languaging and social positioning in multilingual school practices – Studies of Sweden Finnish middle school years" har hon kunnat dra slutsatsen att flerspråkighet har potential att tillföra ytterligare dimensioner i undervisningen. Via fältstudier har hon bland annat studerat interaktion, språkande, meningsskapande och social positionering hos en klass elever som gick i en så kallad sverigefinsk skola. Studien begränsar sig inte bara till själva klassrummet utan hon har även intresserat sig för elevernas beteende och uttryck på sociala medier.  
 – Generellt kan man säga att det är viktigt att forska kring flerspråkighet när vårt samhälle ser ut som det gör. Det finns en väldigt stor andel flerspråkiga människor, så det har absolut en allt större relevans. Inte minst för skolan med tanke på alla nyanlända som har kommit, men även i ett historiskt perspektiv. Läraren behöver tänka om och ställa sig frågan hur man kan inkludera flera språkliga resurser i undervisningen och därigenom i högre grad engagera elever som har tillgång till fler språk än svenskan, säger Gynne.


Hon menar att det är genom att ta in olika uttrycksformer och språk som kan öppna för ett mer lustfyllt lärande. Inte minst genom att dessutom våga ta steget utanför det traditionella klassrummet. 
– Jag har ett exempel från en skolklass som studerade människokroppen. I stället för att göra en skriftlig rapport var det en elev som gjorde en leranimation som han sedan lade ut på Youtube. Han blandade finska, svenska, engelska, rörliga och stillbilder, berättarröst samt musik. På det sättet kommer man långt ifrån "copy-paste-momentet" där man undrar om eleven verkligen lärt sig något eller bara blivit duktig på att kopiera.

Vilka lärdomar vill du sprida ut till skolorna efter dina studier?
– Det är en deskriptiv analys där jag har jobbat mycket undersökande och utforskande. Det ger inga direkta verktyg eller pekpinnar där man kan göra si eller så. Men studien uppmuntrar lärarna att ta till vara på de resurser som finns. Både i klassrummet, men också från andra sociala sammanhang, säger hon.