Fler sökande till MDH:s engelskspråkiga program

2019-02-22 | Utbildning

Antalet sökande till MDH:s engelska program i de internationella ansökningsomgångarna ökar. Programmen på grundnivå visar den största ökningen, 29 procent jämfört med förra året, men även på avancerad nivå har det skett en uppgång. Det visar den senaste ansökningsstatistiken som nyligen publicerades.

Det är antalet sökande till de två engelskspråkiga kandidatprogrammen, Analytical Finance och International Business Management, som ökar mest i år med totalt 29 procent fler sökande jämfört med förra året. Den största ökningen ses för International Business Management som har 43 procent fler sökande i år. Det är även 29 procent fler av de avgiftsskyldiga sökande till kandidatprogrammen som kompletterat sin ansökan genom att bland annat betala sin anmälningsavgift, vilket är en förutsättning för att bedömning ska kunna äga rum.
 

Nytt masterprogram i topp i antalet ansökningar

På masternivå är uppgången sex procent i det totala antalet sökande. Detta vid en jämförelse med 2017, då programutbudet var detsamma sånär som på två nya program på akademin för hälsa, vård och välfärd. Anmärkningsvärt är att ett av de nya programmen, Master i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd, uppvisar det enskilt största antalet sökande, 399 stycken.


Av de sökande på masternivå som är avgiftsskyldiga har hela 58 procent fler betalat sin anmälningsavgift och kan därmed gå vidare till bedömning.
– Vi har intensifierat vår kommunikation med de sökande i syfte att få fler att komplettera sin ansökan. Det är glädjande att se att det kan ha haft effekt, säger Johanna Forsström, projektledare för internationell studentrekrytering

Samtliga program är fortfarande öppna för anmälan på www.universityadmissions.se www.universityadmissions.sewww.universityadmissions.se

 

För mer information, kontakta Johanna Forsström Johanna Forsström, projektledare för internationell studentrekrytering.