Fler programstudenter till MDH

2014-07-11 | Student

Första antagningen till landets högskolor och universitet är klar. Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet och Fysioterapeutprogrammet är de tre mest populära utbildningsprogrammen vid Mälardalens högskola.

I år har fler blivit antagna till MDH:s utbildningar på grundnivå, 2209 antagna jämfört med 2168 förra året. Det är också fler som står på reservplats till högskolans utbildningar, 11 647 reserver jämfört med 10 453 förra året.

Många reserver till populära program

De populäraste utbildningarna med flest reserver är Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet och Fysioterapeutprogrammet. Det är också många som står på reservplats till Beteendevetenskapliga programmet, Förskollärarprogrammet och Internationella marknadsföringsprogrammet.

Högskoleingenjörsprogrammen har i år fler reserver än förra året, 356 i år mot fjolårets 280 reserver. Även civilingenjörsprogrammen har något fler reservplacerade i år.

Fler antagna även på avancerad nivå

Till programmen på avancerad nivå är det 590 sökande antagna, förra året antogs 545 sökande. Programmen har också fler reserver jämfört med hösten 2013. Specialpedagogprogrammet har ökat kraftigt i både antal antagna och reserver. Även Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv samt Speciallärarprogrammet i Svenska har många reservplacerade efter urval 1.

Statistik över antal sökande, antagna och reservplacerade efter urval 1 finns att hämta här.