Fler mjukvaruprogram ska kunna köras på färre datorer

2017-08-28 | Forskning/Samverkan

I dagsläget krävs ofta flera datorer för att olika mjukvaruprogram ska kunna köras samtidigt inom industriella system, som till exempel bilsystem. Något som Moris Behnam, som är lektor i datavetenskap vid MDH, tittar närmare på i sin forskning inom ämnet resursvirtualisering.

- Syftet med resursvirtualisering är att minska antalet datorer som behövs för att köra flera mjukvaruprogram samtidigt. Min forskning handlar om hur datorresurser, som till exempel processorer (CPU), kan optimeras så det är möjligt att köra fler mjukvaruprogram på ett mindre antal datorer, säger han.

Inom industriella system, finns ofta krav på att korrekt resultat ges vid korrekt tid. Men när flera mjukvaruprogram delar datorresurser, finns det risk att de stör varandras utföranden och därmed också tidskraven.

- Resursvirtualisering kan vara en lösning för att begränsa störning mellan olika mjukvaruprogram som delar datorresurser. Virtualisering gör även att mjukvaruprogrammet blir oberoende av vilken hårdvara som programmet körs i, vilket underlättar återanvändning av mjukvaruprogram, säger Moris Behnam.

Han ser också flera andra fördelar med att få ner antalet datorer. Färre datorer innebär bland annat att mängden elektronik och energiförbrukningen kan minska, vilket är bra både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv.   

- En annan aspekt är att virtualisering behövs för IoT (Internet of things) och molntjänster som har många fördelar som vi kan utnyttja, säger Moris Behnam.    

Den 28 augusti, klockan 15:15 i sal Pi på MDH i Västerås, håller Moris Behnam sin docentföreläsning med titeln ”Resource virtualization for real-time embedded systems, opportunities and challenges”. Föreläsningen hålls på engelska och kommer att presentera möjligheter och utmaningar inom resursvirtualisering, samt vilka delar som Moris Behnam och hans kollegor arbetat med under de senaste 10 år.