Fler behöriga sökande till de engelskspråkiga programmen

2018-04-20 | Utbildning

De program som ges på engelska vid MDH har fler antagna studenter i år än 2016, då programutbudet var detsamma. Detta trots en minskning i antalet sökande i de internationella ansökningsomgångarna. Anledningen tros vara att fler sökanden uppfyller behörighetskraven.

 

Sammantaget för programmen på avancerad nivå i den internationella ansökningsomgången noteras 49 procent fler antagna till hösten 2018, jämfört med till hösten 2016, då antalet program att söka till var detsamma. 
Det totala antalet sökande, sammanräknat för både grund- och avancerad nivå, var i år något lägre än jämförelseåret 2016. Men det sammantagna antalet antagna studenter inför hösten är ändå 20 procent högre, vilket kan indikera en ökning av antalet behöriga sökande.

- Att bli antagen till en utbildning och börja studera i ett annat land är en ganska krävande process och många faller bort någonstans i den processen.
Från MDH:s håll erbjuder vi information och stöd, bland annat i form av webbinarier där de antagna studenterna kan få svar på sina frågor. De fyller även funktionen att skapa en mer personlig kontakt med högskolan, vilket hjälper studenterna på flera sätt inför sina studier här, säger Johanna Forsström, projekledare för internationell studentrekrytering.