Festlig avslutning för Tillväxtmotorn

2016-06-14 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

Nyligen hölls en festlig avslutning för alla deltagare som genomgått programmet på Tillväxtmotorn under de senaste åren. Ett 70-tal gäster infann sig på Sundbyholms slott där det bland annat bjöds på ”stand up”-komik, diplomutdelning och föreläsningar.

 

Under 2015 och 2016 har totalt 30 företag från Eskilstuna deltagit i MDH:s Tillväxtmotorprogram. Förutom deltagarna bjöds också finansiärer och partners, föreläsare och medarbetare in till avslutningen på slottet.

Eftermiddagen inleddes med en energikick av högskolans egen ”stand up” komiker, Joacim Björkvall, som förutom att vara lärare i företagsekonomi på högskolan också är en driven entreprenör inom standup-evenemang runtom i Sverige.

Det hölls många tal där deltagande företag vittnade om nyttan av att delta i Tillväxtmotorn. Ett par goda exempel lyftes också fram där studenter gjort stor nytta ute i företagen.

– Tillväxtmotorn har varit mycket givande för mig och vårt företag. Vi har lärt oss mycket genom de föreläsningar vi fått gå på samt fått värdefull kontakt med högskolan. Det har vi haft nytta av då vi vid två tillfällen har fått hjälp av studenter, säger Anki Nyzell – VD/Smedhälsan Företagshälsovård AB.

 

Stödja företag med ny kunskap

 

Tillväxtmotorn är en av högskolans många samverkansplattformar och är organisatoriskt placerad på akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST). Programmet har en generell inriktning, det vill säga är inte branschspecifik.

– Deltagare från alla branscher är välkomna, det är det som skapar dynamiken i grupperna, säger projektledare Gabriella Mast Weggeman.

Målet med programmet är att stödja företagen med ny kunskap så att de kan växa och utvecklas. Tanken är att deltagarna ska få tillgång till högskolans kompetens och forskning. Programmet innehåller föreläsningar inom bland annat affärsplanering och strategier. Det vänder sig alltid till VD/eller motsvarande. I dagsläget har över 150 VD:ar gått programmet.

Programmet finansieras av bland annat MDH, Eskilstuna kommun, Rekarne Sparbanksstiftelse och deltagarna själva.

Under hösten 2016 är målsättningen att kunna starta nya Tillväxtmotorgrupper.

Mer information om Tillväxtmotorn