Examenshögtid för nya sjuksköterskor och sjukgymnaster

2010-06-03 | Student

Fredag 4 juni är det examenshögtid för de cirka 130 nya sjuksköterskor samt 30-tal nya sjukgymnaster som nu avslutar sina studier vid Mälardalens högskola.

Eftersom hälften av studenterna vid sjuksköterskeprogrammet (180 högskolepoäng) har studerat vid högskolans campus i Eskilstuna och hälften i Västerås kommer två olika examenshögtider att äga rum samtidigt för de nya sjuksköterskorna. Den ena är kl 14.00 i Västerås Domkyrka och den andra kl 14.00 i Klosters kyrka i Eskilstuna.

I programmet ingår bland annat sång, musik, tal och högtidlig utdelning av broscher till de nyutexaminerade sjuksköterskorna.

Examenshögtiden för studenterna från sjukgymnastprogrammet (180 högskolepoäng) äger rum fredag 4 juni kl 10.00 i Västerås Domkyrka.

I programmet ingår bland annat sång, musik, tal och högtidlig utdelning av rosor till de nyutexaminerade sjukgymnasterna.

Välkomna!