Examenshögtid för nya sjuksköterskor och sjukgymnaster

2011-06-08 | Student

Fredag 10 juni är det examenshögtid för cirka 150 nya sjuksköterskor och 37 sjukgymnaster som nu avslutar sina studier vid Mälardalens högskola.

Eftersom hälften av studenterna vid sjuksköterskeprogrammet (180 högskolepoäng) har studerat vid högskolans campus i Eskilstuna och hälften i Västerås kommer två olika examenshögtider att äga rum för de nya sjuksköterskorna.

Den ena är kl 11.00 i Klosters kyrka i Eskilstuna och den andra i Västerås Domkyrka kl 14.00. I båda högtiderna ingår bland annat sång, musik, tal och högtidlig utdelning av broscher till de nyutexaminerade sjuksköterskorna.

Examenshögtiden för studenterna från sjukgymnastprogrammet (180 högskolepoäng) äger rum fredag 10 juni kl 10.00 i Västerås Domkyrka. I programmet ingår sång, musik, tal och högtidlig utdelning av rosor till de nyutexaminerade sjukgymnasterna.

Välkommen!