Eventuella störningar i e-posten - håll utkik i driftmeddelanden!

2014-10-09 | Student

Under hösten kommer MDH:s e-post- och kalendersystem för personalen att flyttas över till Office 365. Det kan komma att uppstå en del driftstörningar i både personalens och studenternas e-post under tiden. Håll utkik bland driftmeddelandena för aktuell information!

Under hösten kommer högskolans e-post- och kalendersystem för personalen att flyttas över till Office 365 som ”ligger i molnet” och tillhandahålls över Internet. Studenternas e-postsystem finns redan där.

Innan personalens e-postsystem är på plats i "molnet", kan det förekomma vissa driftstörningar i både studenternas och medarbetarnas epost. Eventuella störningar kommer att publiceras under Driftmeddelanden