EU:s mål: halvera kostnaden för certifiering av inbyggda system

Leder till säkrare och billigare produkter inom många olika områden

2016-06-22 | Forskning/Samverkan

I ett stort forskningsprojekt som startade våren 2016 jobbar flera länder tillsammans med att ta fram en europeisk plattform för säkerhetscertifiering av inbyggda system. ”Det här leder till säkrare och billigare produkter för många människor” säger Barbara Gallina, universitetslektor på Mälardalens högskola (MDH) samt Sverige-koordinator och globalt tekniskt ansvarig för projektet.

Idag finns det fullt av inbyggda system runt omkring oss. De sitter bland annat i olika typer av fordon, sjukvårdsinstrument och kärnkraftverk. Gemensamt för dem alla är att de måste certifieras innan de kommer ut på marknaden. Detta för att garantera säkerheten för användarna och för miljön.

– De flesta människor använder dagligen olika produkter som innehåller inbyggd programvara, eller påverkas av verksamheter där sådan spelar en stor roll. Idag är systemen ofta uppkopplade mot internet eller sammankopplade med varandra. Det skapar helt nya risker när produkterna används, i kombination med ”den mänskliga faktorn”, miljörisker och tekniska risker. Därför är det viktigt att redan på konstruktionsstadiet kunna förebygga att olyckor sker på grund av den inbyggda programvaran. Det här projektet förbättrar det arbetet och gör det billigare, säger Barbara Gallina.

Projektet som heter AMASS (Architecture-driven, Multi-concern and Seamless Assurance and Certification of Cyber-Physical Systems), pågår under tre år med en budget på drygt 20 miljoner euro. Huvudfinansiär är ECSEL Joint Undertaking som är en del av EU-kommissionen. Globalt koordineras projektet av forskningsstiftelsen Tecnalia i Spanien, och drivs i ett konsortium bestående av trettio partner i åtta olika länder. MDH är Sverige-koordinator och leder ett delprojekt där man, tillsammans med OHB Sweden, Alten Sverige AB, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Commentor AB, tittar på hur data kan återanvändas för certifiering i olika industriella områden.

– Det är glädjande att MDH fått förtroendet att leda arbetet i Sverige. Forskningsinriktning inbyggda system har stor erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor på MDH.

Exempel på några mål för projektet är att ”minska kostnaden för certifiering med 50 procent”, ”minska kostnaden för produktåtercertifiering med 40 procent” och ”öka interoperabiliteten för certifieringsverktyg med 60 procent”.

– Det finns stora förhoppningar på resultaten av det här samverkansprojektet och det kan gynna många industrier, bland annat de som sysslar med automation. Det svenska projektteamet växer ständigt och vi kommer att behöva anställa 2-4 forskare till inom kort, säger Barbara Gallina.

 

Mer information

www.amass-ecsel.eu

www.es.mdh.se/projects/434-AMASS