Ett lyckat första år med SI där studenter hjälper studenter

2015-05-12 | Student Utbildning

”Supplemental Instruction” (SI), i Sverige ofta kallat samverkansinlärning, innebär att erfarna studenter stödjer nyare studenter med hjälp av gruppdiskussioner. Just nu pågår ett tvåårigt projekt inom SI på MDH och den 8 maj samlades SI-ledarna för en dag av erfarenhetsutbyte.

Hittills har 23 studenter utbildats till SI-ledare och 281 studenter har deltagit vid något av de SI-möten som genomförts. De studenter som har deltagit lyfter främst möjligheten att få diskutera med andra som något mycket positivt. De lyfter också att de får presentera saker muntligt för varandra och träna på att förklara för andra och att SI erbjuder nya sätt att lära på som något bra och lärorikt. Några citat från de studenter som deltagit vid SI-möte:

”Jag gillar att vi själva får fundera och diskutera istället för att en lärare säger hur det är. Man kan komma fram till mycket när man diskuterar tillsammans.”

”Roligt sätt att plugga på!”

”Bra att vi studenter leder konversationen och att vi själva diskuterar fram svar.”

Ständig utveckling av pedagogiken och lärandeprocesserna

Den 8 maj arrangerades den första SI-dagen där de studenter som är SI-ledare träffades för att dela med sig av sina erfarenheter men också för att ta emot intyg från rektor Karin Röding.

– Att ständigt utveckla och förbättra pedagogiken och lärandeprocesserna vid MDH är viktigt. SI är en extra intressant metod där studenterna lär varandra vilket jag tycker känns spännande och det är också utvecklande för de studenter som är SI-ledare säger rektor Karin Röding.

Marina Bergman är projektledare för SI-projektet.

– Som projektledare är jag både stolt och glad över vårt första år med SI på MDH. Våra SI-ledare har mycket snabbt förstått vad SI innebär och vill utveckla en lärande kultur för våra nya studenter genom SI, där äldre studenter leder gruppdiskussioner för nya studenter på en viss kurs som anses svår. Uppföljning visar att SI har viss effekt och att studenter som deltagit på SI-möten är mycket nöjda och vill ha både fler och längre möten. Men det är ännu för tidigt att utvärdera projektet som pågår under 2015/2016 och involverar ett tiotal kurser och runt 25 SI-ledare, säger Marina Bergman, projektledare för SI.

För den som är intresserad av att veta mer om utvärderingarna av det första året med SI finns material uppsatt i CeSAMs lokaler i Västerås under några veckor.