Eskilstuna och Västerås får utmärkelsen Sveriges bästa studentstäder

2012-04-26 | Student

Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser sedan 1999 årets studentstad. I år går utmärkelsen gemensamt till städerna Västerås och Eskilstuna.

I SFS:s motivering står det bland annat att Eskilstuna och Västerås är städer där studenterna får stå i centrum, två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten.

– En studentstad ska vara inkluderande för alla studenter och det har Eskilstuna och Västerås satsat hårt på. Det är en starkt bidragande anledning till att de får utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013, säger SFS ordförande Camilla Georgsson.

– Utmärkelsen är ett kvitto på att samverkan mellan städerna, högskolan och Studentkåren är oerhört viktigt för studenternas bästa. Vi är glada och stolta över att det väl fungerande samarbetet uppskattas och premieras, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

De nominerade städerna har granskats och bedömts inom olika områden. Bland annat ”En studentstad att studera, leva och trivas i”, ”En studentstad med samarbeten för studenternas bästa” och ”En studentstad som värnar om alla studenter.”

– Städerna och högskolan är måna om studenterna och gör sitt yttersta för att stötta Studentkårens verksamhet. I motiveringen beskriver man Eskilstuna och Västerås som städer där studenterna får stå i centrum, det gör mig extra glad, säger Cathrine Åsklint, ordförande Mälardalens Studentkår.

Västerås och Eskilstuna belönas med utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013 med följande motivering:

”Västerås och Eskilstuna är två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten. Städerna och högskolan är måna om studenterna och ser vikten av ett starkt studentinflytande i en tät dialog med Studentkåren. De båda städerna har aktivt arbetat med att skapa ett brett utbud av aktiviteter anpassat till studenters olika behov och förutsättningar. Detta genom att både ge möjlighet till stora arrangemang för studenter på väg ut i arbetslivet och till mindre forum för att finna ro under studietiden.

SFS Studentstad 2012/2013 har på ett föredömligt sätt arbetat med, och satsat på, inkludering inom en mängd områden. I Västerås och Eskilstuna ska alla studenter, oavsett bakgrund, känna sig välkomna - såväl i städerna som vid högskolan och i kontakten med Studentkåren.

Västerås och Eskilstuna är städer där studenterna får stå i centrum.”