Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland i stor satsning på MDH

2018-06-12 | Utbildning

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland har tagit ett historiskt beslut om en satsning på MDH. Kommunen och landstinget kommer att under tre år avsätta medel till högskolan för att stärka forskning, utbildning och där digitalisering är ett uttalat område.

– Det här är en oerhört viktig och strategisk satsning på högskolan. Den är nödvändig för att vår lokala arbetsmarknad och dess näringsliv ska kunna utvecklas och för att högskolan ska kunna erbjuda en utbildning som är unik i landet. Digitalisering kommer att genomsyra allt inom kort. Den här satsningen kan visa sig vara en av de viktigaste i Eskilstuna på många år. Inte olik den på Svealandsbanan eller starten av högskolan 1977, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun. 

Satsningen går helt i linje med den utveckling som pågår på MDH. 

– MDH har en omfattande handlingsplan för digitalisering redan idag. I och med den här satsningen får vi möjlighet att snabbt anpassa ett antal utbildningar till de behov som finns och som förutses på framtidens arbetsmarknad, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH. 

Digitaliseringen ställer krav på stärkt kunskap inom alla utbildningsområden på högskolan, så som utbildning till ingenjör, ekonom och sjuksköterska. Det medför också att högskolan breddar sin forskning.  

– Det här ger oss möjlighet att rekrytera flera forskare med nyckelkompetenser som ytterligare stärker MDH:s forskning och utbildning, säger Paul Pettersson.  

Redan under 2018 finansierar Eskilstuna kommun satsningen med sju miljoner kronor . Exakt hur mycket medel som kommunen och Landstinget Sörmland går in med de kommande tre åren kommer att beslutas i respektive organisations budgetprocess för 2019.