Erik Flores forskning hjälper tillverkningsföretag i stora beslut

2017-03-16 | Forskning/Samverkan Omvärld

Vårt samhälle går igenom stora förändringar, inte minst inom industrin. Tillverkande företag utvecklar sina produktionssystem för att vinna konkurrensfördelar. För att utvärdera och planera nya produktionssystem krävs eftertanke och strategi. Erik Flores är doktorand vid forskarskolan Innofacture vid Mälardalens högskola. Fredagen den 17 mars försvarar han sin licentiatuppsats "Supporting Production System Design Decisions through Discrete Event Simulation".

Hej Erik, vem är du?

Jag kommer från Mexiko och har en examen i mekatronik från Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Sedan 2014 är jag en del av forskarskolan Innofacture där jag forskar om simulering av industriell produktion. När jag inte befinner mig på högskolan kan ni säkerligen hitta mig på dansgolvet där jag dansar salsa.

Berätta om din forskning.

I min avhandling har jag undersökt hur tillverkande företag kan få fram mer fakta inför större förändringar i produktionen genom att använda simulering - Discrete Event Simulation (DES). För att företagen ska hålla en global konkurrenskraft krävs ibland större steg i utvecklingen, förändringar som är komplexa, kostsamma och innebär något helt nytt jämfört med tidigare produktionssystem. Det gör det svårt att förutse vad som kommer att hända och vilka förändringar som ger bäst resultat. Genom att ofta och tidigt i processen simulera händelseförlopp med DES kan konsekvenserna upptäckas innan förändringen genomförs. På det sättet kan konkurrensfördelarna med förändringarna beskrivas och företaget får ett välgrundat beslutsunderlag.

Hur gagnar det företagen?

Företagen får en ”steg-för-steg-guide” som leder dem genom användandet av simulering som en del av beslutsprocessen inför större förändringar. De får en trygghet i sina beslut eftersom de kan se konsekvenser av förändringen redan innan förändringen är genomförd. Förhoppningsvis sprids kunskapen om metodiskt ställningstagande och konsekvensanalys inför implementeringen av nya produktionssystem.

Du är en av doktoranderna vid Innofacture här på MDH, vad avgjorde ditt val?

Jag valde mellan flera högskolor med ingenjörsinriktningar och valet föll på MDH eftersom de samverkar med flera stora företag i regionen och lärmiljön verkade bra. Jag har flera års erfarenhet från fordons- och automationsindustrin och ville forska inom mitt intresseområde. Tack vare alla nya kontakter och det dynamiska arbetssättet på MDH har forskningen rullat på bra.

Vad händer nu?

Efter disputationen så kommer jag att ta några dagars semester och därefter fortsätta forska. Jag ska också läsa några kurser i USA och på Lunds universitet samt delta i ett svenskt forskningsprojekt inom läkemedelsindustrin.