Energiforskning i centrum när Kinas ambassadör besökte MDH

2017-11-16 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

I veckan fick MDH besök av Kinas ambassadör Congyou Gui och hans delegation för att diskutera samverkan och hållbara energilösningar. MDH:s rektor fanns på plats tillsammans med högskolans energiforskare. Med under mötet fanns också representanter från Västerås stad, Region Västmanland och Mälarenergi.

 

Syftet med besöket var bland annat att diskutera forskning och samhällsutveckling med utgångspunkt från Västerås, som Sveriges energihuvudstad, men också att presentera Clean Energy Talent program 2017 (iCET2017) som koordineras av MDH. Mötet mynnade även ut i diskussioner kring hur Kina och Sverige tillsammans kan samverka inom hållbara energifrågor.

Under besöket gav rektor Paul Pettersson delegationen en presentation av MDH varpå Elisabeth Unell (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, berättade om Västerås stads samarbete med Kina och staden Jinan, bland annat kring hälsoteknik för en åldrande befolkning.

Hans Jansson, Regionstyrelsens förste vice ordförande från Region Västmanland, lyfte strategiska utvecklingsområden, medan Ove Fredriksson, marknadschef vid Mälarenergi, berättade om Mälarenergis omställningsarbete från energiföretag till infrastrukturföretag samt om bolagets stora satsning på stadens kontrollrum.

I samband med besöket fick även MDH:s energiforskare chansen att presentera sin forskningsprofil Future Energy och ett av alla projekt.

– Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med Kina. Det finns många möjligheter att ta tillvara på vilket känns oerhört positivt, konstaterade rektor Paul Pettersson i samband med besöket.

Mer information om MDH:s forskning inom framtidens energi.