Energianvändningen på Rocklunda granskas i forskningsprojekt

2016-09-07 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med AB Arvid Svensson och Rocklunda Fastigheter beviljats finansiering från Energimyndigheten för att analysera och visualisera energiflödena på Rocklundaområdet. Målet är att skapa bättre förståelse för hur el, kyla och värme flödar på området för att man ska kunna ta bättre beslut när det gäller energianvändning och drift.

– På Rocklunda använder vi el, värme och kyla samtidigt. Det är komplexa energisystem och det är svårt att ha överblick över hela området och samtidigt förståelse för varje enskild del, säger Jan-Erik Lahti, Fastighetschef på AB Arvid Svensson.

Rocklundaområdet är ett av de största sammanhängande idrottsområdena i Sverige. Eftersom verksamheten i arenorna varierar, allt från olika idrottsaktiviteter som ishockey, bandy och handboll till evenemang som mässor och konserter, ser kraven och energibehoven olika ut.

– Vi hoppas kunna öka förståelsen för hur detaljerad mätdata kan användas på ett bra sätt inom större geografiska områden. Samtidigt tror vi att en förbättrad förståelse för energiförbrukningen och energiflödena kan ge bättre förutsättningar att effektivisera energianvändningen och spara pengar, säger Fredrik Wallin, forskare inom energiteknik vid MDH, som leder projektet.

Med smarta energimätare kan man mäta när energin flödar, vilken tid på dygnet och året, samt var den används. Man kommer att utveckla nya anpassade energiindikatorer men också använda väl beprövade energimätare. Projektet omfattar cirka 2 miljoner kronor, startas upp under hösten och bedrivs 1,5 år.

 

För mer information kontakta

Fredrik Wallin, forskare i energiteknik, 021-103190,

fredrik.wallin@mdh.se

Björn Sandvall, Teknisk Förvaltare, AB Arvid Svensson, 073 931 26 55 bjorn.sandvall@arvidsvensson.se

Jessika Hedén, kommunikatör MDH, 021-10 15 86,
jessika.heden@mdh.se