Elever ska få bättre kunskap om klimathotet

2017-12-22 | Utbildning Forskning/Samverkan

MDH:s gästprofessor Steven Hartman leder projektet Bifrost som syftar till att öka allmänhetens förståelse för klimatfrågor och bidra till att skapa en bättre framtid för vår planet. Nu vill man skapa en ökad diskussion kring klimathotet i skolan, via webbsidan BifrostOnline, för att på så sätt skapa möjlighet till utveckling och förändring i frågan hos unga människor.

– Den svenska läroplanen är tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Sverige har också anslutit sig till FN:s globala mål för hållbar utveckling i syfte att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Därför behöver hållbarhetsfrågor få en central plats i den svenska skolan och på det här sättet kan vi skapa meningsfulla möjligheter till engagemang i diskussioner om just klimatförändringar, säger Steven Hartman som leder projektet, där flera nordiska länder är engagerade.

Steven är professor i engelsk litteratur, där han är särskilt engagerad i forskningsområdet Environmental Humanities (miljöhumaniora) som har fokus på hållbar miljö. Han är en central forskare och initiativtagare inom forskningsområdet i Norden. 

På BifrostOnline samlas kunskap och erfarenhet från akademiker, artister, aktivister och medborgare från olika samhällsskikt inom området. Webbplatsen kommer regelbundet presentera och uppdatera ett brett spektrum av berättelser, rapporter, data, konstnärliga engagemang och insikter från aktörer som arbetar för globala miljöförändringar.

– Det är viktigt att även vi som utbildar framtidens lärare ger dem verktyg att kunna förmedla kunskaperna inom dessa frågor. Bra utbildning och undervisning är oumbärliga i arbetet med att nå en utveckling som är hållbar. Lärarna behöver kunna ge eleverna möjlighet att reflektera över konsekvenserna av vår livsstil och ta ställning till, bestämma riktningen för och ta ansvar för vår framtida utveckling, säger Steven.

 

Om Bifrost

Bifrost är ett projekt om klimatförändringar inom forskningsområdet Environmental Humanities (miljöhumaniora)som leds av lärare och forskare från det nordiska nätverket för tvärvetenskaplig miljöforskning (NIES), som arbetar i nära samarbete med många partners från det civila samhället.

Läs mer

Ta del av BifrostOnline

Läs mer om Steven Hartman

Kontakt

Kontaktuppgifter till Steven Hartman