Effektiva resursdelningsprotokoll ska gynna industrin

2017-12-18 | Forskning/Samverkan

Teknik inom industrin utvecklas hela tiden för att kunna utföra allt fler uppgifter. För att klara av det behöver datorsystemen, som styr tekniken, bli mer kraftfulla. Något som MDH-forskaren Sara Afshar har tittat närmare på.

 

Sara Afshar.

– Min forskning handlar om att utveckla snabbare och högeffektiva datorsystem, som ska kunna utföra många uppgifter inom ett visst tidsintervall. Den typen av system används bland annat i applikationer som styr maskiner inom industrin, säger Sara Afshar, doktorand inom inbyggda system, vid MDH.

I sin doktorsavhandling “Lock-Based Resource Sharing for Real-Time Multi-Processors”, ligger fokus på resurshantering av multiprocessorsystem med tidskrav. En processor kan liknas vid ett datorsystems hjärna och styr vilka uppgifter ett system ska utföra. I varje processor körs ett eller flera program, där varje program ansvarar för att utföra en särskild uppgift i systemet. Ett multiprocessorsystem består av flera processorer som tillsammans skapar ett mer kraftfullt system som kan utföra många uppgifter. Ett sådant system innebär också att programmen delar på systemets resurser, som till exempel minne. För att resurserna ska kunna delas på ett säkert och korrekt sätt, samt att systemets uppgifter ska utföras i tid används en teknik som kallas för resursdelningsprotokoll.

– Men dagens resursdelningsprotokoll är inte tillräckligt kraftfulla. Därför har mina kollegor och jag tagit fram nya och mer effektiva typer av protokoll, som förbättrar prestandan avsevärt, utifrån ett tidsperspektiv, jämfört med vad som tidigare var möjligt. Med sådana effektiva resurshanteringslösningar minskar mängden använda resurser inom ett system, vilket i sin tur innebär att industrin kan producera system som är mer kraftfulla, men som kostar mindre, säger Sara Afshar.

Den 19 december försvarar hon sin doktorsavhandling i datavetenskap, klockan 13:30 i sal Kappa på MDH i Västerås.

– Efter disputationen skulle jag vilja fortsätta inom liknande forskningsområde, för att lösa de tekniska problem som företag och industrin står inför, säger Sara Afshar.