Drömjobbet: universitetslärare i matematik/fysik

2018-10-17 | Utbildning Student Forskning/Samverkan

Från högstadiet till högskolan. Alexandra Larssons drömyrke är universitetslärare i matematik eller fysik. Därför valde hon att följa med MDH:s matte- och tekniklärare under en veckas praktik.

Alexandra Larsson och universitetsadjunkt Hillevi Gavel. Dagens ämne i grundkursen i matematik är trigonometriska funktioner.

– Jag vill ha ett jobb där jag får fördjupa mig i matte eller fysik som är mina favoritämnen, och så vill jag bli bättre på att lära ut och förklara för andra, säger Alexandra Larsson över lunchen i högskolans matsal.

Praktiken på MDH fick en rivstart, från högstadiets 40-minuters lektioner till en närmare två timmar lång högskoleföreläsning.  

– Jag förstod verkligen ingenting av begreppen, men det var kul ändå, säger Alexandra med ett skratt om matematikföreläsningen på temat vektorprodukt, egenvärden och egenvektorer.

Att begreppen i Bo Wahlqvists undervisning är nya för Alexandra är inte så konstigt. Hon går i nionde klass på Kunskapsskolan i Västerås och håller precis på att bestämma sig för vilken gymnasieutbildning hon ska välja. Men drömyrket – det finns inom akademin.   

– Jag är jätteintresserad av fysik och matte, och därför skulle jag vilja forska om det i framtiden, och undervisa. Universitets- eller högskolelärare verkar vara ett jätteroligt yrke.

Även om egenvektorer var att gå lite väl långt så har Alexandra alltid haft lätt för matematiken i skolan, och när hon fick följa med på Anna Magnussons föreläsning för studenterna vid tekniskt basår kunde hon, med enbart högstadiematten i bagaget, ändå hänga med i resonemangen.

– Där förstod jag faktiskt och lärde mig en del. Jag älskar att se logiska samband och få förståelse för saker. Roligast är en blandning av matte och fysik, beräkningar av hur mycket ett objekt kommer att påverkas av en viss kraft om det ena eller andra händer till exempel, säger hon.  

Du blir inte uttråkad av att sitta på en lång föreläsning på en nivå som ligger långt över vad du förväntas hänga med på?

– Jo lite, men jag tycker ändå det är kul. På Bo Wahlqvists föreläsning förstod jag inte begreppen och deras kontext men jag förstod ändå stegen mellan de olika beräkningarna och tyckte det var roligt att försöka lista ut sambanden, även om det var långt över min nivå.

Förutom att följa med universitetsadjunkterna i deras olika föreläsningar får Alexandra under sin praktik tid att prata med olika lärare, som kan svara på frågor och berätta om sin yrkesvardag.

– Det jag har sett hittills har motsvarat mina förväntningar. På högskola och universitet så är det väldigt mycket fokus på undervisning, och det är undervisning och forskning jag vill hålla på med så det verkar som ett roligt yrke, säger hon.