Digitalt verktyg för att motverka stress

2018-10-11 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. För att hjälpa människor att hantera och motverka arbetsrelaterad stress utvecklade Caroline Eklund ett digitalt verktyg som visade sig ha en liten effektstorlek på upplevd stress.

 

Bild på Caroline Eklund

- Det fanns en liten effektstorlek på upplevd stress mellan de som använt det digitala verktyget och de som inte använt det, säger Caroline Eklund, doktorand inom hälsa och välfärd vid Mälardalens högskola (MDH).

Caroline Eklund försvarade den 12 oktober sin doktorsavhandling vid MDH i Västerås. Avhandlingens syfte var att utveckla och utvärdera ett evidensbaserat digitalt verktyg för stresshantering för personer med arbetsrelaterad stress.

- Stressrelaterad ohälsa kostar mycket för arbetsgivare och inte minst för individen som drabbas, både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv. Depression, sömnsvårigheter och hjärt- och kärlsjukdomar är några exempel på stressrelaterade hälsoproblem, säger Caroline Eklund, och fortsätter:

- Det är viktigt att hantera stress innan det leder till ohälsa. Genom webben kan många personer nås till en låg kostnad och digitala verktyg har tidigare visat sig ha effekt vid andra hälsorelaterade problem. Många tidigare program för stresshantering baseras dock inte på vetenskapliga bevis.

Av den anledningen tog Caroline Eklund fram ett evidensbaserat verktyg som testades och utvärderades i fyra studier. Verktyget fick namnet Min Stresskontroll.

I den avslutande studien jämfördes två grupper, där den ena gruppen hade tillgång till programmet från början. Projektet startade med 95 deltagare, men flera deltagare fullföljde inte hela projektet med konsekvens att den statistiska signifikansen uteblev.

- Men det fanns indikationer på skillnader i upplevd stress mellan grupperna. Resultatet visade att programmet hade en liten effekt på den upplevda stressen, säger Caroline Eklund. 

- Det här är ett steg på vägen för hur stresshantering kan flyttas över till en e-lösning, och en utgångspunkt för andra forskare som vill skapa digitala innovationer inom hälsoområdet, säger Caroline Eklund, som nu hoppas att Min Stresskontroll ska leva vidare och att fortsätta att beforskas för att i framtiden kunna levereras ut som ett stöd till personer med arbetsrelaterad stress.