"Det saknas forskning som problematiserar välfärdsteknik"

2018-02-19 | Forskning/Samverkan

"Det saknas forskning som problematiserar välfärdsteknik, som belyser relationen mellan tekniken och de äldres individuella behov." Det säger forskarna Michela Cozza och Lucia Crevani från MDH.

Nyligen medverkade Michela Cozza och Lucia Crevani på en årlig konferens om välfärdsteknologi och e-hälsa (MVTe), vars fokus är införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

– Syftet med vår medverkan var att belysa ett område inom välfärdsteknik som vi behöver fokusera mer kring, säger Lucia Crevani, docent i företagsekonomi vid MDH.

Till grund för påståendet ligger intervjuer med representanter från företag och organisationer, tryckt material och presentationer om välfärdsteknik. De har också genomfört workshops med äldre personer och med representanter från kommuner och hjälpmedelcentrum för att diskutera relationen mellan teknik och de äldres behov

Det insamlade materialet har lett till att forskarna identifierat frågeställningar där det inte finns någon universallösning, utan spänningar som inte riktigt går att lösa, något som behöver beaktas när man diskuterar välfärdsteknik.

– På engelska kallar vi dem ”matters of concern”. Det kan till exempel vara balansen mellan att ha standardiserad teknik och att erbjuda en individanpassad vård, eller balansen mellan att ha hjälpmedel som är säkra och lätta att använda och som är estetiskt tilltalande (många GPS-larm är till exempel otympliga och fula vilket leder till att människor inte vill bära dem), säger Lucia Crevani.

Michela Cozza, universitetslektor i företagsekonomi vid MDH, menar att det finns ett problem med hur vi ser på äldre, att de ofta betraktas som offer och inte som människor med känslor som har en vilja att se bra ut och att utveckla sig själva.

– Eftersom vår analys av förra årets konferens var att det saknades forskning som problematiserar hur välfärdsteknik utvecklas, bestämde vi oss inför årets konferens att delta som utställare och bidra med vårt arbete.

Inför konferensen bad forskarna studenterna Stina Rudbjer och Amani Othman, som läser informationsdesign på MDH, att skapa illustrationer som visualiserade problemområdena. Studenterna blev även tillfrågade att skapa bilder som representerade mångfald, något forskarna menar är relativt frånvarande i bilder inom välfärdsteknik.

Mer information

För mer information, kontakta Lucia Crevani, docent i företagsekonomi vid MDH eller Jessika Hedén, kommunikatör vid MDH.