”Det är tufft men otroligt roligt och intressant”

2017-03-03 | Utbildning

Laura Svensson Conklins planer för framtiden är att utveckla och förbättra hälsa inom offentlig sektor. Idag läser hon fjärde och sista terminen på masterprogrammet i hälsa och välfärd med inriktning arbetslivsvetenskap och ser fram emot att komma ut i arbetslivet.

– Utbildningen har bland annat gett mig en förståelse för ledarskap, grupper och organisationer – allt med verklighetsanknytning. Vissa kurser är obligatoriska och studeras tillsammans med doktoranderna inom hälso- och välfärdsområdet, vilket är jättebra och underlättar främst kritiskt tänkande som är viktigt vid uppsatsskrivandet, säger Laura Svensson Conklin.

 

Ämnet för hennes masteruppsats handlar om arbetsmiljö och hälsa samt praktiska kunskaper i hälsofrämjande ledarskap, hälsorelaterade insatser och belöningar på arbetsplatsen.

– I Sverige har alla chanser att leva ett bra liv. Jag brinner för offentligt sektor och tror att om hälsoarbetet förbättras där kommer hela samhället att må och ha det bättre. Det behövs fler insatser och belöningar på jobbet. Anledningen till att jag valde att studera just detta område är för att jag efter examen skulle vilja jobba med att utveckla det, säger Laura Svensson Conklin.

Masterprogrammet i hälsa och välfärd startade första gången hösten 2015. I Lauras klass går både svenska och internationella studenter eftersom programmet ges på engelska.
– MDH är en bra och fin högskola. Jag har träffat kompisar för livet här! Mina studiekamrater kommer från bland annat Australien, Kanada och Tyskland. Det är roligt och lärorikt eftersom de delar med sig av lagar och tankesätt som finns i deras hemländer. Sen måste jag bara få ge kredd till alla bra och pedagogiska lärare – de kan vara krävande men det är bara till ens fördel, säger Laura Svensson Conklin.

Laura Svensson Conklin är mamma på heltid och när hon inte pluggar jobbar hon extra på Student Consulting med stöd och matchning. Hon tycker att det går bra att kombinera familjeliv, extrajobb och studier, trots att tiden ibland inte räcker till.
– Vi har väldigt mycket att läsa. Det är tufft men otroligt roligt och intressant. Finns viljan att göra sitt bästa kan man klara allt. Jag är glad att jag sökte till utbildningen eftersom jag har växt inte bara som person, utan även professionellt, säger Laura Svensson Conklin.