"Det är aldrig för sent att plugga eller att vidareutbilda sig"

2018-03-14 | Student Utbildning

Marie Lundin är 31 år och tog examen från MDH våren 2017. Idag arbetar hon som specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon rekommenderar andra att ta steget och läsa en påbyggnadsutbildning.

 

– Det är aldrig är för sent att plugga eller vidareutbilda sig. Jag hade jobbat länge som sjuksköterska och kände att jag ville utvecklas och få mer kompetens. Då jag redan hade ett intresse för akutsjukvård valde jag att vidareutbilda mig inom intensivvård. Ett val som jag absolut inte har ångrat, säger Marie Lundin, som läste specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård vid MDH.

Hon menar att om man känner för att få mer kompetens och för att göra något nytt är en specialistutbildning aldrig fel och enligt henne är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en mycket lärorik del av utbildningen som man har stor nytta av efter utbildningen.
– Under VFU fick vi testa våra kunskaper och känna på hur det var att arbeta på en intensivvårdsavdelning. Även de medicinskt vetenskapliga kurserna med inriktning mot intensivvård var roliga. Där lärde jag mig mycket som jag tog med mig tillbaka ut till arbetslivet, säger Marie Lundin.

Eftersom Marie Lundin är bosatt i Eskilstuna och specialistsjuksköterskeutbildningen fanns i Västerås tyckte hon att det var smidigt att ta sig mellan städerna med bussen som går till och från högskolan. Hennes favoritminne från studietiden var när klassen hade utbildning i barn-HLR.
– Föreläsaren Markus Castegren hade ett väldigt pedagogiskt sätt att lära ut genom att vi direkt fick kastas in i situationer som vi tillsammans i studiegruppen fick lösa. Det var riktigt roligt, säger Marie Lundin.

I dag går Marie Lundins arbete huvudsakligen ut på att övervaka patienter och stabilisera deras vitala funktioner. Ibland är hon även på uppvakningsavdelningen och tar hand om både inneliggande nyopererade patienter och öppenvårdspatienter som opereras på morgonen och går hem samma dag.
– Det är ett väldigt varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Arbetstempot varierar och patienterna är i alla åldrar. Oftast med någon typ av organsvikt som gör att de hamnar på intensivvårdsavdelningen. Allt ifrån nyopererade till stora trauman. Vi arbetar i team kring patienten, en sjuksköterska, en undersköterska, en narkosdoktor, sjukgymnast, kurator med mera. Mitt jobb är spännande, roligt och framförallt utvecklande, säger Marie Lundin.