De vill se nästa steg på vägen mot ett hållbart samhälle

Högaktuell paneldebatt på MDH under Hedersdoktorernas dag 28 april

2016-04-22 | Forskning/Samverkan Omvärld På campus

Karl-Henrik Robèrt, hedersdoktor vid MDH och grundare av Det Naturliga Steget, föreläser vid Hedersdoktorernas dag på MDH, men medverkar också i en paneldebatt om hur samhället kan bli mer hållbart och mindre klimatpåverkande. De övriga i panelen representerar näringsliv, kommun och högskola.

– Vi tycker att det är viktigt att lyfta hållbarhetsfrågan då den engagerar både forskare och studenter vid MDH. Vi är också glada att ha Karl-Henrik Robèrt som hedersdoktor och ser fram emot att ta del av hans omfattande kunskap på området och låta honom möta våra egna forskare och representanter för våra samverkansparter. Jag tror att det kommer bli en riktigt intressant diskussion, säger Lene Martin, dekanus för MDH och värd för dagen. 

I panelen ingår, förutom Karl-Henrik Robèrt, MDH-forskarna Emma Nehrenheim, docent i miljöteknik och Clas Eriksson, professor i nationalekonomi. Emma representerar MDH:s framgångsrika forskningsinriktning Framtidens energi och forskar om vattenrening, en fråga som är av stort globalt intresse. Clas forskar för att se hur stora uppoffringar som krävs för att få ett mer hållbart samhälle. Exempelvis vill han se hur mycket långsammare inkomsten per capita behöver växa för att miljöns tillstånd inte ska försämras över tiden. 

Från Västerås stad kommer Johan Wennhall, processägare för social hållbarhet och ledamot i styrgruppen för Hållbar Samhällsutveckling inom Samhällskontraktet. Från näringslivet deltar Niklas Gunnar, affärsområdeschef Värme på Mälarenergi AB och Mats Tapper, regionchef för Peab Bostad i Västerås.       

Efter debatten har publiken möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna under ett mingel med fika. 

Föreläsning och paneldiskussion: torsdag 28 april klockan 13.15 i sal Alfa, MDH i Västerås