”De små interaktionerna har stor betydelse”

2015-11-17 | Forskning/Samverkan

I sin forskning undersöker Carina Sjödin hur verksamheter kan bli mer framgångsrika med hjälp av öppen innovation. Den 24 november försvarar hon sin licentiatuppsats ”User-involved service innovation – three perspectives on co-creation” på Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna.

Allt fler företag samarbetar med personer utanför den egna verksamheten när de utvecklar produkter och tjänster. Så kallad öppen innovation kan tillföra en rad fördelar i form av ökad kreativitet, kunskap och nya idéer. Men den nya strategin är inte helt lätt att praktisera och frågor kvarstår om hur öppen innovation åstadkoms på bästa sätt. Det är grunden till Carina Sjödins forskning.
– Öppen innovation är sällan så enkelt som det beskrivs. Man kan se en tydlig förändring av innovationsprocesser där det blir allt viktigare att se till exempelvis kundens, medarbetarens och leverantörens behov. Men olika människor går in i öppen innovation under olika förutsättningar och tänker inte alltid fullt ut på de små interaktionernas påverkan. Jag försöker kartlägga var det finns utmaningar och svårigheter, säger hon.

Tre perspektiv på samverkan

I sin licentiatuppsats har Carina Sjödin undersökt användarinvolverad innovation ur tre perspektiv: företagsledning, mellanchef och kund.
– Mycket handlar om bristande förståelse. En viktig upptäckt är att en expert, som en mellanchef, inte alltid värderar andras kunskap fullt ut. Andra utmaningar är att man inte förstår att övergången till öppen innovation innebär en rollförskjutning där invanda strukturer kan sätta käppar i hjulen. Det förekommer också felaktiga antaganden om att kunder inte vill bli störda, säger hon.

Fokus ligger på att underlätta omställningen till innovationsprocesser med större inslag av öppenhet. Resultaten som presenteras i licentiatuppsatsen kan vara relevanta oavsett typ av verksamhet. Studien genomfördes på bland andra en kommunal verksamhet och ett större, multinationellt företag.
– Det var vitt skilda kontexter men väldigt snarlika resultat, vilket är mycket intressant. Man behöver kunskap om de mänskliga reaktionerna och det är ofta individen som avgör om det blir bra eller inte, säger hon. 

Forskning och utbildning går hand i hand

Carina Sjödin bor i Stockholm och undervisar inom innovationsteknik på MDH sedan 2006. Hon hämtar kunskap från över 20 års erfarenhet som fristående konsult inom omvärldsbevakning och trivs bra med att undervisa. Forskning och grundutbildning går hand i hand, menar hon.
– Jag blir bättre på att undervisa av att delta i sådana här projekt. Det är riktigt roligt att prata om ämnen där man kan hänvisa till sina egna erfarenheter och forskningsresultat, vilket förhoppningsvis också gynnar studenterna, säger Carina Sjödin.