”De förändringar vi står inför kommer att kräva någonting extra”

Välbesökt konferens om innovation och utveckling på MDH

2016-09-23 | Forskning/Samverkan

Ökad globalisering, hög förändringstakt och en växande efterfrågan på tjänster ställer allt större krav på verksamheters förmåga till anpassning. Därför höll MDH i veckan en konferens om pågående utvecklingstrender inom industri och om den senaste forskningen inom innovation.

 

Mer än 80 deltagare från akademi, kommun och industri samlades i Eskilstuna för konferensen som arrangerades inom ramen för Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) på MDH. Peter E. Johansson, universitetslektor i innovationsteknik vid MDH, betonade vikten av att investera i sin utveckling.
– Min forskning visar att förbättrings- och utvecklingsarbete måste ses som en kompetens i sig om organisationer ska lyckas hitta nya lösningar. Även med villiga och motiverade medarbetare kan nya projekt misslyckas eftersom det krävs specifik kompetens för att utföra ett systematiskt förbättringsarbete som på sikt leder till praktikbaserade innovationer och utveckling, säger han.      

Föreläste gjorde även Sofi W. Elfving, ansvarig för utveckling av servicesystem på Ericsson. 
– Allt mer av vår försäljning går från produkter till att handla om tjänster. Vi är vana vid att vår teknologi säljer sig själv men så fungerar det inte längre, man måste fokusera på andra värden och vad man kan göra för kunden i form av tjänster. Här finns enorm potential, men det innebär en betydande förändring och nya typer av affärsmodeller, säger hon.

Gästföreläsare Håkan Johansson, ansvarig för utveckling inom GKN Driveline, delade med sig av vilka omvärldsfaktorer som ställer krav på innovation i deras verksamhet. 
– Strävan efter minskade koldioxidutsläpp och välfungerande globala samarbeten påverkar vår utveckling och vi interagerar idag med kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Innovation är en av hörnstenarna för GKN, men de förändringar vi står inför kommer att kräva någonting extra. Det handlar inte bara om utveckling av produkter, utan även arbetsmetoder, IT-lösningar, kommunikation och ledarskap, säger han.      

Konferensen, som hölls onsdagen den 21 september, avslutades med diskussioner och övningar i tre workshops. Där fick deltagarna möjlighet att ta del av verktyg som kan skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling inom den egna verksamheten.