Datakommunikation bidrar till nya möjligheter

2019-03-27 | Forskning/Samverkan

Johan Åkerberg är adjungerad professor i datakommunikation och en av forskarna som installeras vid Akademisk högtid den 5 april. Hans forskning handlar om att arbeta mer produktivt med datakommunikation för att effektivisera industrin utan att göra avkall på personsäkerhet eller produktivitet.

 

Johan Åkerberg

– Min forskning ska bidra till att flera nätverk ska kunna dra nytta av varandra och arbeta tillsammans för att lösa större uppgifter så att vi kan uppnå hög produktion inom den svenska industrin. Största utmaningen är att få dessa att kommunicera med varandra och samtidigt säkerställa att ingen känslig information läcker ut som till exempel affärshemligheter, säger Johan Åkerberg.

Johan har alltid varit intresserad av datorteknik och vad som händer när datorer kommunicerar med varandra och han har sin studiebakgrund vid MDH. Efter några år som civilingenjör på ABB kom han återigen i kontakt med MDH under ett forskningssamarbete som ledde till en industridoktorandtjänst vid MDH.

– Min förhoppning om framtiden är att vi ska kunna använda tekniska lösningar som vi har forskat fram i industrin inom till exempel hemtjänsten eller andra områden. Lösningar inom industrin skulle må bra av att finnas för gemene man för att kunna säkerställa bådeinformationssäkerhet och personsäkerhet, säger Johan Åkerberg.

Förutom att helhjärtat gå in i sin forskning så ser Johan fram emot två hela dagar där forskningen uppmärksammas lite extra.

– Det ska bli trevligt att umgås med kollegor under avkopplade former och spännande att få lära känna nya människor. Jag har även fördelen att få göra sällskap med min fru, Anna Åkerberg, som promoveras under Akademisk högtid, säger Johan Åkerberg.

Johan Åkerberg kommer att hålla sin installationsföreläsning, torsdagen den 4 april klockan 09.00 i sal Beta, MDH i Västerås. Installationsföreläsningarna är öppna för alla och är kostnadsfria.