Dags att söka om mentorskap

2016-04-22 | Forskning/Samverkan

Karriärtorget på MDH söker nya mentorer till nästa läsår.

I mentorprogrammet paras studenter, som i det här sammanhanget kallas adepter, ihop med mentorer. De träffas sedan under läsåret och deltar också i gemensamma träffar med andra adepter och mentorer. Fokus är adeptens utveckling, men mentorskapet är också en form av kompetensutveckling där mentorerna får dela med sig av och reflektera över sina erfarenheter och sitt ledarskap.

– Jag gillar programupplägget med enskilda möten med adepten varvat med erfarenhetsutbyte på de gemensamma mötena på högskolan. Det är intressant att få en inblick i hur en ung studerande tänker kring sin utbildning och framtid. Det är roligt och lärorikt att vara mentor! säger Monika Aarti, kontorschef, Bombardier Transportation i Västerås.

Nu söker MDH mentorer till nästa läsårs mentorprogram. Nytt för i år är att mentorprogrammet kommer att ges i både Eskilstuna och Västerås. Det kommer även att vara sökbart för studenter från flera olika utbildningar, till exempel beteendevetare, lärare, folkhälsovetare, kommunikatörer med flera.

Anmäl dig här!

Läs mer om mentorprogrammet.