Dags att beställa kurslitteraturen som talböcker

2015-06-17 | Student

Studenter med läsnedsättning behöver ha sin kurslitteratur tillgänglig som talbok. Om du kommer att byta ut eller lägga till någon bok till kurslitteraturen till dina kurser i höst, och du tror att det brukar finnas studenter som använder talböcker på din kurs får du gärna höra av dig till biblioteket.

Maila till bib.talbok@mdh.se

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)