”Dagens teknik är gömd i övervakade moln och bakom skinande glasskärmar”

2016-02-09 | Forskning/Samverkan

Rikard Lindell, nybliven docent vid Mälardalens högskola (MDH), menar att det idag finns en bestämd modell för hur programvaruteknik ska utformas, som stänger dörren för dem som inte passar in i normen. Genom att använda programkod som ett designmaterial i skapande av musik, konst och kultur vill han göra ny teknologi mer tillgänglig.

– Under de senaste 20 åren har vi fått allt mer avancerad och sofistikerad teknologi som till största delen tillverkas i västra USA. Den ligger gömd bakom glasskärmar eller i övervakade moln som vi inte har kontroll över, säger Rikard Lindell.

”Dörrarna stängs för dem som inte passar in i normen”
Han lyfter tre samhällstrender som är avgörande för vilka som får tillgång till och makt över programkod och ny teknologi. Först de minskade anslagen för humaniora vid lärosäten. Sedan den ökade strävan mot digitalisering i samhälle och industri. Och slutligen normen att det är unga män som blir ingenjörer. Detta sammanlagt, menar Rikard Lindell, påverkar den teknologiska utvecklingen negativt.
– Sätter man ihop det blir det en ganska mörk bild. Det finns en ovillighet att släppa in utomstående och en bestämd modell för hur programvaruteknik ska utformas. Likheten i det får mig att metaforiskt tänka på Tolkiens vettlösa orch, och det är ett förhållningssätt som får konsekvensen att en liten homogen grupp bygger hela fundamentet för vårt samhälle och världsekonomin, säger han.

Med användaren i fokus    
Rikard Lindell har undersökt ett förhållningssätt där interaktionsdesign och programkod istället utformas med hänsyn till användarens upplevelse av slutprodukten.
– Ingenjörsvetenskapen använder sig av så kallade stängda slut, där man bestämmer en programvaruprototyp och sedan genomför den. Men även för programkodning behövs öppna slut som tillåter en dialog under hela designprocessen och låter materialet påverka utformningen av produkten, säger han.

2009 disputerade Rikard Lindell vid MDH. Frågeställningen för docenturen tog form under vidareutvecklingen av en programvaruprototyp han designade i arbetet med avhandlingen ”Jag älskar att allt ligger överst – en designstudie av ytinteraktion för kollaborativa multimedia-framträdanden”. Resultatet är c3n play och c3n loops, interaktiva mobilapplikationer som tillåter användare att spela in och manipulera flera olika stämmor av musik i realtid.

Kreativitet som drivkraft   
Rikard Lindells forskning genomsyras av hans starka intresse för musik. För att gå vidare med sin frågeställning valde han att samarbeta med MDH-studenter inom rumslig gestaltning och kammarmusik. Inom ramen för högskolekurser som gavs under 2014 och 2015 fick studenter i uppdrag att på mycket kort tid skapa utställningar, musikinstrument och musikstycken med programkod som designmaterial.
– De här studenterna som aldrig hade programmerat tidigare lyckades, framförallt för att de var motiverade av resultatet. Viljan att skapa ett stark kulturellt yttrande är en motiverande drivkraft för att göra kod. Den viljan är mycket svår att bryta och den driver teknologin med sig, säger Rikard Lindell.  

Studenternas resultat har ställts ut på Västmanlands läns museum. I ett samarbete mellan MDH, Aalto universitet i Finland, Aarhus universitet i Danmark och Aarhus/Aalborg kungliga musikhögskola gavs 2015 sommarkursen integrerad informationsdesign. Resultaten framfördes under Norbergfestivalen.           
– Det som var spännande var att studenterna hela tiden kritiserade, ifrågasatte och laborerade med materialet när de gestaltade konstnärliga uttryck. De jobbade med teknologi utan något skal eller skinande glas som man kan sätta ihop på egna sätt. Det är rå teknologi som har skapat en nästan global kulturrörelse av kreativa kodare, som handlar om personer som vill ta makt över kod genom idéer och kultur. Den makten är den upplysta medborgarens möjlighet att delta fullt ut i samhället, säger Rikard Lindell.   

Forskningsresultat för utbildning, kultur och industri
Mobilapplikationen c3n play finns på Apple App Store sedan december 2013, c3n loops släpps i början av mars. Rikard Lindell ser efter docenturen fram emot fortsatt arbete med kulturinstitutioner i Västmanland, Sörmland, nationellt och internationellt för att göra programkod mer tillgängligt som ett designmaterial inom musik, konst och kultur. Även inom industrin finns en växande efterfrågan för mer tvärvetenskap och en bredare syn på programvaruteknik. Forskningsresultaten användas därför i webbkursen upplevelsedesign och användbarhet som kommer att erbjudas vid MDH. Den är en av ett 20-tal kurser utformade inom ramen för MDH:s storsatsning på flexibelt lärande, Professionell masterutbildning i programvaruteknik (PROMPT), med syfte att ge fler möjlighet att fortbilda sig vid sidan av ett heltidsjobb. 
– De system som operatörer inom industri använder är ofta mycket dåligt designade. Kurser i interaktionsdesign skulle kunna göra stor skillnad för svenskt näringsliv, säger Rikard Lindell.