Civilingenjörsstudenter från MDH tar patent och åker till Kina

2013-06-13 | Student

MDH-studenterna Fredrik Nyberg och Pontus Ramström har genom sitt examensarbete på företaget Mase Brush Sweden AB tagit fram nya, miljövänliga och innovativa borstlösningar för snö- och isröjning av start- och landningsbanor. Inom kort åker de till Kina för att sälja in sina patenterade produkter.

Fredrik Nyberg och Pontus Ramström

– Det är jätteroligt och stort att få se någonting vi själva gjort som går i produktion. Målet med vårt examensarbete var att underlätta produktionen och minska transporterna utan att minska produkternas livslängd och kvalité, vilket vi lyckats med, säger Fredrik Nyberg.

Mase Brush Sweden AB är ett svenskt företag med säte i Eskilstuna och i Karlsborg som tillverkar borstsystem för snö- och isröjning av start- och landningsbanor. Kärnan i borstsystemet är valsen, som Fredrik Nyberg och Pontus Ramström inom ramen för sitt examensarbete tagit fram nya lösningar för.
– Produktionen av valsen var tidigare kostsam och krävde mycket energi eftersom den var så stor. Tack vare vår nya innovativa lösning med den segmenterade valsen Omikron som monteras på plats minskas produktionskostnaden med 80 procent och materialåtgången med 36 procent, säger Fredrik Nyberg.

Fredrik Nyberg och Pontus Ramström har även arbetat med nya lösningar för borstsystemets borstskenor och tagit fram de nya borstskenorna Alfa, Beta och Sigma i materialen aluminium, strängpressad plast och formsprutad plast.
– Produktionen av de tre nya borstskenorna har ett bättre produktionsflöde och arbetsklimat för montörerna samt minskar onödiga miljöpåverkningar, säger Fredrik Nyberg.

Fredrik Nyberg och Pontus Ramström läser Civilingenjörsprogrammet i Innovation och produktdesign vid Mälardalens högskola och tar sin ingenjörsexamen om ett år. De planerar att fortsätta jobba med innovativa produktlösningar även i framtiden.
– Vi ser en tydlig fortsättning på projektet hos Mase Brush Sweden AB och vi vill fortsätta hjälpa dem att driva marknaden framåt inom detta område, säger Fredrik Nyberg.

Examensarbete ledde till produktion i Kina , Affärsliv 2013-06-16