Ceremoni för forskare inom italiensk-svenska forskningssamarbetet

2018-04-11 | Forskning/Samverkan

Nyligen deltog MDH:s Konstantinos Kyprianidis och Mobyen Uddin Ahmed i en ceremoni på Vetenskapsrådet i Stockholm för de forskare som beviljats medel inom ett italienskt-svenskt forskningssamarbete.

 

Italiens ambassadör Mario Cospito och Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström deltog tillsammans med fem av de forskare som fått bidrag. 

Vetenskapsrådet arbetar för att stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete. Detta bidrag är resultatet av en överenskommelse med Italien. Bakom finansieringen står det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning och Vetenskapsrådet. De åtta beviljade ansökningarna delar på 6 000 000 kronor under perioden 2018-2020. 
 
Bidrag kunde sökas inom områdena:
Nanovetenskap
Neurovetenskap
Kulturarv
Onkologi
Ren energi, intelligenta fabriker, cybersäkerhet
Nya teknologier för vetenskapliga instrument
Naturliga faror, ”natural hazards”
 
Följande forskare beviljades bidrag:
Henrik Cederquist
Stockholms universitet
 
Konstantinos Kyprianidis
Mälardalens högskola
 
Kersti Hermansson
Uppsala universitet
 
Peter James
Lunds universitet
 
John D. Marshall
SLU
 
Salam Al-Karadaghi
Lunds universitet
 
Mobyen Uddin Ahmed
Mälardalens högskola
 
Zaal Kokaia
Lunds universitet