Carina Färm tilldelas MDH:s samverkansmedalj 2017

2017-02-13 | Omvärld Forskning/Samverkan

Carina Färm, verkställande direktör vid Vafab Miljö i Västerås, tilldelas MDH:s samverkansmedalj 2017. Medaljen delas ut av rektor Paul Pettersson vid Akademisk högtid den 28 april i Västerås konserthus.

 MDH:s samverkansmedalj uppmärksammar en persons framstående insatser som direkt eller indirekt haft betydande påverkan på högskolans arbete. Medaljen har tidigare gått till Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och till Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun.

Carina Färm, vd vid Vafab Miljö, tilldelas samverkansmedaljen 2017 för att hon sedan flera år tydligt betonar vikten av och verkar för samarbete mellan MDH, Vafab Miljö och energibolagen i regionen för att möta samhällsutmaningar som framtidens avfallshantering, energiförsörjning, vattenrening och förändringsarbete kopplat till konsumenter och kunder. Hon har som vd för Vafab Miljö en nyckelroll och är drivande för att arbetet ska bygga på kompetenser från såväl industrin som akademins teknik- och samhällsvetenskaper. Hon har tagit initiativ till och möjliggjort flera forskningssamarbeten och projekt inom ramen för det strategiska samverkansavtalet mellan Vafab, Eskilstuna Strängnäs energi och miljö, Mälarenergi och MDH – VEMM-avtalet, som visat sig gynna alla parter.

Carina Färm är disputerad vid MDH inom området miljöteknik och hennes engagemang för högskolan har även kommit till uttryck i att hon under en period var extern ledamot i fakultetsnämnden. Hennes återkommande insatser och stora engagemang för samproduktion är av betydande vikt för MDH och bidrar till att högskolan kan spela en aktiv roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle tillsammans med det omgivande samhället.

Läs mer om Akademisk högtid 28 april 2017