Campus Telges nyutexaminerade lärare en eftertraktad kompetens

2012-01-19 | Student

I januari examinerades 16 lärarstudenter på Mälardalens högskola vid Campus Telge. Efterfrågan på deras kompetens var mycket stor och förskolorna i Södertälje var snabba med att erbjuda anställning.

Kamran Namdar har arbetat med utbildningen i Södertälje sedan starten och berättar att det var en väldigt speciell situation i början. Många saker fick utvecklas efterhand och utbildningen var som en upptäcktsfärd både för lärare och för studenter.

- Det fungerade alldeles utmärkt, studenterna var väldigt positiva och flexibla och gjorde resan till en mycket utvecklande och givande erfarenhet. Bland annat gick alla med på att göra sitt examensarbete i form av aktionsforskning, säger Kamran.

Inom aktionsforskningen är man med i forskningen till skillnad från vanlig forskning då man iakttar utifrån. I det här fallet innebar det att studenterna tog aspekter av sitt vardagsarbete och utvecklade det tillsammans med barnen på förskolan och eleverna i skolan. De analyserade situationen, kom med idéer, genomförde sin förändring och utvärderade resultatet. På det sättet kom de fram med utveckling och forskning som är till nytta på en förskola eller skola. Kamran är övertygad om att de även kommer att ha nytta av den här kompetensen under sin arbetsgärning och att det var en av anledningen till att de blev så eftertraktade på arbetsmarknaden. Representanter från skolväsendet i kommunen var närvarande när studenterna presenterade sina examensarbeten.

- Det var ett banbrytande utvecklingsarbete, väldigt få har valt att göra den här typen av examensarbeten tidigare och nu valde alla sexton att göra det! Säger Kamran.

En annan sak som gör dessa studenter lättanställda är utbildningens utformning – med inriktning mot förskolan till åk 5. Det gör att de kan arbeta både i förskolan och i skolan.

De första studenterna på Campus Telge började som en liten egen grupp på Campus, men de var mycket aktiva i studentkåren och andra aktiviteter och skapade snabbt en tillhörighet på Campus. Efter den första årskullen har det startat ytterligare tre årskullar.

- Jag tror att det kommer att vara stor efterfrågan även på kommande årskullar. Det är stora pensionsavgångar nu och det finns en enorm efterfrågan inom förskolan inom hela landet. Det gäller naturligtvis också studenter från det nya förskollärarprogrammet, som även de kommer att få en mycket god utbildning, säger Kamran.