Bombardier och Mälardalens högskola satsar vidare på kompetensutveckling

2019-04-24 | Forskning/Samverkan

Bombardier Transportation och Mälardalens högskola (MDH) fortsätter sitt strategiska samarbete om forskning och utbildning från 2014, och ingår ett nytt avtal. Med det nya avtalet satsar parterna ytterligare på kompetensutveckling av Bombardiers medarbetare.

 

Det nya avtalet signerades vid en ceremoni idag av MDHs rektor Paul Pettersson och Bombardiers vd i Sverige Anna Höjer.  

Bombardier är ett globalt företag med cirka 68 000 medarbetare och med stark förankring i Mälarregionen. Anna Höjer ser samarbetet med MDH som strategiskt viktigt för Bombardiers utveckling och rekrytering av rätt kompetens i framtiden. 

– För oss som högteknologiföretag med 1 600 medarbetare i Mälardalen är det här avtalet viktigt. I en tid då regional integration, effektiva transporter och hållbar mobilitet prioriteras har det också stor betydelse för våra medarbetare och kunder, säger Anna Höjer.

Ny kompetens inom tillverkningsindustrin
– Det glädjer oss att Bombardier önskar fortsätta samarbetet med MDH, och att företaget ser fördelarna med att satsa vidare på kompetensutveckling genom vårt initiativ Det livslånga lärandet, säger Paul Pettersson. – Initiativet bygger på kompetensutveckling av yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin och kurserna tar utgångspunkt i behovet av ny kompetens till följd av den snabba teknikutvecklingen.

– Samarbetet med MDH har verkligen varit ett lyft för vår kompetensutveckling, säger Nina Åxman, Head of Lean Factory på Bombardier Transportation. – Våra medarbetare som gått kurserna kommer tillbaka med ökat självförtroende, de är inspirerade till att driva förändring och de bidrar med energi och kunskap till sina kollegor. Ur företagets perspektiv får vi ett inflöde av nya idéer och säkerställer att vi har rätt kompetens för framtiden. Att kurserna är utvecklade och genomförs tillsammans med MDH ger tyngd åt utbildningen.

– Teknikutvecklingen, digitaliseringen och globaliseringen ställer nya krav på både arbetsgivare och medarbetare, säger Paul Pettersson. – För att möta framtidens utmaningar har vi tillsammans med industrin, tagit fram kurser inom bland annat Artificial intelligence, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering och Production Engineering som syftar till att deltagarna snabbt ska få ny kompetens.

Omfattande strategiskt avtal
I det strategiska avtalet ingår forskning som ett viktigt samarbetsområde. Exempel på tidigare/pågående forskningsprojekt; plattformar för autonoma system och styrning, modellbaserad testning och automatisering av testsystem och onlineoptimering av logistik och energi i processer.

Avtalet omfattar också Bombardiers erbjudande om examensarbeten och sommarjobb till MDHs studenter samt företagets deltagande i MDHs mentorprogram för studenter.