Bokning av grupprum via webben för studenter

2013-10-22 | Student

Från och med vecka 45 har du som student möjlighet att boka högskolans grupprum via webben, med lokalbokningssystemet KronoX.

Det är Mälardalens studentkår som tillsammans med MDH har tagit initiativet för ett bättre, tydligare och mer rättvist sätt att boka högskolans grupprum.

– Möjligheten att boka grupprum via webben är ett steg i vårt arbete att förbättre servicen mot våra studenter, säger Teresa Weidsten, Enhetschef på Campussektionen på MDH.

Du bokar grupprum genom att logga in med ditt studentkonto på KronoX webbklient. Följ sedan manualen som du hittar på studentwebbens informationssida om grupprum

I samband med det nya bokningsssystemet ändras också bokningsreglerna, där du som student då kan boka grupprum 7 dagar framåt i tiden. Bokningar görs i 2-timmars pass och du får boka upp till 2 pass per dag (max 4 timmar) och 8 pass i veckan (16 timmar).

Rum som inte tagits i anspråk inom 15 minuter blir tillgängliga för andra studenter.