Bli stödmedlem i studentkåren

2015-08-28 | Student

Mälardalen studentkår är den officiella studentkåren vid MDH med huvuduppgift att bedriva ett kvalitetssäkrande arbete att öka studentinflytandet. Även personer som inte är studenter kan bli medlemmar genom ett så kallat stödmedlemskap.

 

 

Genom att bli stödmedlem bidrar du till studentkårens verksamhet. Utöver att stötta det kontinuerliga arbetet med utbildningsbevakning och studenters rättigheter och skyldigheter får du rabatt i Kårhusets café och pub.  

Ett stödmedlemskap kostar 200 kr för ett år och kan lösas på kåren.nu eller i Studentservice på båda orter.

Läs mer om Mälardalens studentkår