Bli specialistsjuksköterska – ansök senast 15 mars

2019-01-23 | Utbildning Alumni

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är stor och för dig som utbildar dig finns goda karriärmöjligheter. Den 15 februari öppnar ansökan för dig som vill läsa till specialistsjuksköterska med start hösten 2019.

– Vården blir allt mer specialiserad och därför är behovet av specialistsjuksköterskor stort, säger Agneta Brav, utbildningsledare på akademin för hälsa, vård och välfärd.

MDH erbjuder tre specialistutbildningar för sjuksköterskor, med inriktning mot anestesisjukvård, mot intensivvård samt mot psykiatrisk vård. På samtliga görs ansökan mellan den 15 februari och 15 mars, innan högskolans ordinarie ansökningsperiod.

– Det innebär att antagningsbeskedet kommer redan i april. Och den som antas är garanterad platsen och behöver inte tacka ja, säger Agneta Brav.

Det är däremot viktigt att tacka nej vid förhinder så att högskolan i så god tid som möjligt kan erbjuda platsen till den som står på reservplats.

De tre programmen är på 60 högskolepoäng (hp). Utbildningen mot psykiatrisk vård ges med Eskilstuna som studieort, medan de två andra utbildningarna ges i både Eskilstuna och Falun.

Läs mer om programmen:

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård