Bli Mentor

2011-11-21 | Student

Vill du göra en betydande resa som mentor? Mentor Sverige arbetar med mentorskap för att stödja ungdomar i deras personliga utveckling.

Projektet innebär att du som mentor är ett stöd för ungdomar i klass åtta på Skiljebo och Bäckby skolan i Västerås. Så vill du göra en betydande resa, ta då chansen att bli mentor. Vi söker en person från 20 år och uppåt. Mentorskapet sträcker sig över ett år. Mentorprogrammet bygger på frivillighet där den som är intresserad söker till programmet. Att vara mentor innebär att stärka ungdomars självkänsla, öka integrationen, utveckla goda sociala nätverk samt personlig utveckling för både mentor och elev.

Är du intresserad av att bli mentor och eller vill ha mer information om programmet?

Kontakta: Margareta Israelsson, Mentor Sverige

Mentor Sverge (extern länk)