Bli barnmorska – sök senast 17 september

2018-08-15 | Utbildning

Skapa dig möjligheten till ett omväxlade, ansvarsfullt och livsbejakande yrke som legitimerad barnmorska - sök Barnmorskeprogrammet senast den 17 september.

Den 15 augusti öppnar ansökan till Barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola (MDH). Ansökningsperioden inför vårterminen 2019 är tidigarelagd jämfört med föregående år. För presumtiva studenter innebär det att antagningsbeskedet kommer redan den 23 oktober.

– Det blir en möjlighet för sjuksköterskor att få mer tid att planera inför studiestarten, säger Cecilia Rydlo, ansvarig för Barnmorskeprogrammet och avdelningschef för vårdvetenskap och vårdpedagogik.

Vidareutbildning

Barnmorskeprogrammet är en vidareutbildning för de som arbetat en tid som legitimerad sjuksköterska, och är intresserad av frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv. 

Utbildningen på MDH löper över tre terminer och består av lika delar teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning, och redan i dag, 15 augusti, öppnar ansökningsperioden för vårterminen 2019.

– Behovet av legitimerade barnmorskor är stort. Vi hoppas den tidigarelagda ansökningsperioden kan gynna samtliga parter och i längden bidra till att fylla kompetensbehovet, säger Cecilia Rydlo.

Begränsat antal platser

Nytt för denna antagningsomgång är att det görs ett urval istället för två. Det innebär att den som antas på programmet är garanterad platsen.

– Men det är ett begränsat antal platser, säger Ylva Blauberg, utbildningsledare på akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH, och tillägger:

– Har man antagits, men av någon anledning inte kan påbörja utbildningen så uppmanar vi personen att meddela det. På så sätt kan vi fylla upp alla platser på utbildningen, vilket är viktigt med tanke på behovet av kompetens.