Bli barnmorska – ansök senast 16 september

2019-08-16 | Student Utbildning

Skapa dig en framtid inom ett omväxlande, viktigt och livsbejakande yrke som legitimerad barnmorska. Sök barnmorskeprogrammet senast den 16 september.

Barnmorskeprogrammet är en vidareutbildning för dig som arbetat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv.

Utbildningen löper över tre terminer och består av lika delar teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Redan nu går det att söka till vårterminen 2020.

− Likt tidigare år är ansökningsperioden tidigarelagd. Det innebär att antagningsbeskedet kommer redan den 23 oktober vilket ger de blivande studenterna mer tid att planera inför studiestarten, säger Cecilia Rydlo, ansvarig för barnmorskeprogrammet och avdelningschef för vårdvetenskap och vårdpedagogik.

Behövs fler barnmorskor

Behovet av legitimerade barnmorskor är stort över hela landet.

– Vi hoppas den tidigarelagda ansökningsperioden kan gynna samtliga parter och i längden bidra till att fylla kompetensbehovet, säger Cecilia Rydlo.