Billigare och snabbare certifieringsprocesser bidrar till säkrare produkter

2018-10-10 | Forskning/Samverkan Omvärld

Innan en produkt, med inbyggda säkerhetskritiska system, lanseras på marknaden genomgår produkten rigorösa säkerhetscertifieringsprocesser. Irfan Sljivo, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har forskat om hur dessa processer kan göras snabbare och billigare, något som i slutändan bidrar till säkrare produkter för användaren.

 

Irfan Sljivo.

– I min forskning har jag fokuserat på säkerhetscertifiering av säkerhetskritiska system. Säkerhetscertifiering tar lång tid och är därför också kostsam för företagen. Målet med min forskning har varit att ta fram förslag för hur säkerhetscertifieringen kan bli mer effektiv, vilket i sin tur även minskar kostnaden för att utveckla et säkerhetskritiskt system, säger Irfan Sljivo.

Säkerhetskritiska system är datorsystem som finns i till exempel fordon, rymdfarkoster och medicinteknisk utrustning, som kan orsaka stor skada på människor eller omgivningen om de inte fungerar som de ska. Därför måste till exempel en bil följa vissa säkerhetsstandarder, innan den lanseras. För att säkerställa att bilen följer dessa säkerhetsstandarder genomgår den rigorösa säkerhetscertifieringsprocesser, för att samla bevis för att bilen är säker nog. Detta görs för varje ny bilmodell som produceras.

– Till exempel, även om ett företag producerar en ny bilmodell där flera av komponenterna är de samma som i en tidigare bilmodell, måste samma säkerhetsbevis produceras igen. Det för att visa att komponenterna är tillräckligt säkra även för den nya bilmodellen. Men mina kollegor och jag har kommit fram till ett nytt koncept som gör att komponenter som redan har analyserats för ett system, inte nödvändigtvis behöver genomgå samma analys igen när de implementeras i en ny bilmodell, säger Irfan Sljivo.

I doktorsavhandlingen ”Assurance Aware Contract-based Design for Safety-Critical Systems” presenterar Irfan Sljivo det nya konceptet som gör det möjligt att återanvända komponenter tillsammans med deras säkerhetsbevis, i olika system.

– Genom att återanvända säkerhetsbevis tillsammans med komponenterna, kan företagen minska kostnaderna för säkerhetscertifieringen, vilket i sin tur gör att de kan utveckla arbetet med säkerheten ännu mer. Något som bidrar till exempelvis säkrare bilar för användaren, säger Irfan Sljivo.