Besked från UKÄ: MDH:s forskarutbildning i datavetenskap håller hög kvalitet

2016-05-20 | Forskning/Samverkan Utbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en ny metod för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Under 2015 och 2016 har UKÄ genomfört en pilotomgång av metoden på ett urval utbildningar på forskarnivå, däribland MDH:s forskarutbildning som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i datavetenskap. Den 19 maj kom beskedet att UKÄ tilldelar MDH:s forskarutbildning i datavetenskap omdömet hög kvalitet.

 

Syftet med pilotomgången är att pröva och utveckla den nya metoden, som ligger i linje med det kvalitetssystem för utvärdering av högre utbildning som UKÄ just nu jobbar fram. De utbildningar i pilotomgången som får det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå. Detta betyder att MDH:s forskarutbildning i datavetenskap inte kommer att vara med i UKÄ:s ordinarie omgång av utbildningsutvärdering.

– Beskedet är ett resultat av det goda arbete som alla lärare, forskare, administratörer och forskarstuderande gör dagligen här på MDH. Kvalitet är av allra största vikt för högskolan och UKÄ:s omdöme är verkligen glädjande, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor.

Läs mer om UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningar