Bemötandedagarna samlar 600 medarbetare från kommun, landsting och högskola

2017-10-02 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

Den 3 och 4 oktober är det dags för de årliga Bemötandedagarna på Mälardalens högskola, MDH. Bakom konferensen står Samhällskontraktet, det strategiska samverkansavtalet mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Intresset är stort och runt 600 medarbetare från kommunerna, landstingen och högskolan har anmält sig.

– Vi arrangerar flera event inom Samhällskontraktet – alltid med syfte att sprida forskningsresultat, dela med oss av ny kunskap och erbjuda kompetensutveckling. Vid Bemötandedagarna ges deltagarna chans att reflektera över olikheter, värderingar och fördomar och hur dessa påverkar oss alla i våra yrkesroller och i vårt bemötande av andra människor, säger Anna Andersson Ax, kommunikatör för Samhällskontraktet.

Årets tre huvudföreläsare vid Bemötandedagarna är Andreas Ring som pratar om bemötandet vid förebyggande arbete mot radikalisering, Marie Ernsth Bravell som föreläser om det ”normala åldrandet” och Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson som pratar om hur idéer om vem som är "normal" skapas i bilder. 

Seminarier leds av medarbetare från kommun, landsting och högskola

Efter de tre huvudföreläsarna ges flera parallellseminarier. 

– Våra seminarier leds av medarbetare från alla parter inom Samhällskontraktet. I år handlar seminarierna bland annat om familjenormer, bemötandet av asylsökande, hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning och den jämställda förskolan, säger Anna Andersson Ax. 

Bemötandedagarna är den 3 oktober på MDH i Västerås och den 4 oktober på MDH i Eskilstuna.