Bank och högskola i samverkan ger framtida jobb

2018-03-20 | Utbildning

Sedan något år tillbaka bedriver Sparbanken Rekarne ”Rekarne Academy”, vilket är en satsning som ger MDH:s studenter möjlighet att få jobb under och efter studietiden.
– Det här är en värdefull satsning för studenterna som även leder till att vår verksamhet utvecklas, säger Maria Kavén Buder, chef för Affärsstöd Fabriken, på Sparbanken Rekarne.

 

Satsningen är ett samarbete mellan banken och MDH och innebär att studenter från högskolan har möjlighet att söka extrajobb på banken i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Extrajobb som senare kan leda till en anställning i banken.

Rekarne academy riktades från början främst till ekonomer i årskurs två men nu är även studenter från andra årskurser välkomna att söka, inom samtliga utbildningsområden. Framöver ser banken att de inte bara har behov av att anställa ekonomer utan även inom andra områden, som till exempel kommunikatörer, systemvetare och beteendevetare.

– Det här är en fantastisk möjlighet både för oss som arbetsgivare och för studenterna. Vi får regelbundet in ny kompetens i verksamheten; personer som kan se på saker med nya, friska ögon utifrån ett nytt perspektiv. Studenterna i sin tur får arbetslivserfarenhet som efter avslutad examen kan mynna ut i en anställning i banken, säger Maria Kavén Budar.

Hon anser att samarbetet med högskolan har en stor betydelse för bankens utveckling.

– Vi är en lokal sparbank som värnar om kunderna. Det här utbytet är viktigt för oss i vår strävan att utvecklas och bli ännu bättre.

 

Speed dejting

Bland de studenter som skickat in sin intresseanmälan görs ett urval. Ett antal kandidater kallas sedan till något de kallar speed dejting, där företaget intervjuar flertalet studenter under en kort tid. Några av dem går sedan vidare till steg två med traditionella intervjuer. Totalt anställer företaget cirka två nya studenter per år.

Intresserad av att få extrajobb på Sparbanken Rekarne?  Gå då till bankens karriärsajt på karriar.sparbankenrekarne.se och lämna din ansökan.