Balans är en framgångsfaktor för ett hälsosamt arbetsliv

2016-10-17 | Forskning/Samverkan

Carina Loeb har undersökt betydelsen av att tro på sin egen förmåga i arbetslivet och hur man gör för träna upp den. Fredagen den 21 oktober disputerar hon med avhandlingen ”Self-efficacy at work: Social, emotional and cognitive dimensions” vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna.

 

Enligt tidigare forskning är tilltro till den egna förmågan en av de viktigaste personliga resurserna i arbetssammanhang. Flera studier visar att människor som har en hög tro på sin förmåga ser mer positivt både på sig själva och på sin omgivning. Betydelsen är också avgörande för hur motiverad och engagerad en medarbetare är och har starka kopplingar till initiativtagande.
– Det kan variera stort för en person inom sin yrkesroll. Till exempel kan en lärare känna sig trygg och säker med att träffa studenter och undervisa medan det kan se annorlunda ut när personen ska sköta administrativa uppgifter. Tilltro skapas och stärks av tidigare livserfarenheter och social övertygelse. Min forskning syftar till att undersöka vilket inflytande sociala och emotionella dimensioner har över tid i relation till ledarskap, hälsa och välbefinnande i arbetsrelaterade situationer, säger Carina Loeb.

Carina Loebs studier är till största delen baserade på data från enkätundersökningar bland anställda och chefer från 229 arbetsgrupper i 12 organisationer i Sverige och Tyskland. Cirka 2 000 anställda från ett brett urval av yrken inom offentlig och privat sektor följdes under 18 månaders tid.

Resultaten visar att social tro på sin förmåga är positiv främst i samarbetssituationer eftersom den kan ge ett bättre gruppklimat med en starkare vi-känsla, öppenhet och generositet gentemot varandra i gruppen och tydligare kommunikation. Den emotionella tron på sin förmåga handlar om empati och att kunna förstå och hantera både sina egna och andras känslor och kan vara en viktig drivkraft för att kunna ge stöd och finnas till hjälp när personer i ens närhet är i behov av det.
– Det positiva är att nästan alla kan förändra och träna upp det här. Bland annat kan man bli bättre på att utsätta sig för sådant som man blir nervös eller osäker av, mentalt visualisera sig själv i en jobbig situation och försöka skapa positiva erfarenheter av eventuella misslyckanden. Vid framgångar däremot är det viktigt med egenberöm och firande, säger Carina Loeb.

Men det gäller att vara i balans och inte ha en alldeles för hög tilltro till sin egen förmåga, speciellt om man är en engagerad chef.
– Det är lätt att få för sig att man klarar allt. Man börjar ta större risker eller arbeta mer vilket kan leda till olyckor på arbetsplatsen eller försämrad egenhälsa. Det visade sig också att negativa känslolägen hos arbetsgruppen lättare fördes över till chefen om chefen hade en högre tilltro till sin emotionella förmåga. Detta kan tolkas som att dessa chefer utvecklat en högre känslighet för sin arbetsgrupps negativa upplevelser, säger Carina Loeb.

Carina Loebs avhandling har resulterat i två tillförlitliga mätinstrument som kan användas praktiskt på många olika typer av arbetsplatser.
– Det handlar ju om ett ömsesidigt samspel mellan chefer och anställda, men kan också appliceras på andra relationer, till exempel mellan skolledning och studenter eller inom idrotten. Jag hoppas att mina forskningsresultat gör människor mer medvetna så att de väljer att aktivt arbeta med att skapa hälsosammare arbetsmiljöer som alla mår bättre av, säger Carina Loeb, som disputerar med sin avhandling på fredag kl. 13.15 i sal Raspen på MDH i Eskilstuna.