Avslutningshögtider för nya sjuksköterskor och sjukgymnaster

2012-06-07 | Student

Torsdag 7 juni och fredag 8 juni är det avslutningshögtider för 175 nya sjuksköterskor och 32 sjukgymnaster som nu avslutar sina studier vid Mälardalens högskola.

Eftersom 85 av studenterna vid sjuksköterskeprogrammet (180 högskolepoäng) har studerat vid högskolans campus i Västerås, 50 i Eskilstuna samt 40 i Nyköping kommer tre olika avslutningshögtider att äga rum för de nya sjuksköterskorna.

Sjuksköterskeprogrammet:
I Västerås äger högtiden rum torsdag 7 juni kl 14.00 i Västerås Domkyrka.
I Eskilstuna äger den rum fredag 8 juni kl 11.00 i Klosters kyrka i Eskilstuna.
I båda högtiderna ingår bland annat sång, musik, tal och högtidlig utdelning av broscher till de nyutexaminerade sjuksköterskorna.

Avslutningshögtiden i Nyköping äger rum fredag 8 juni kl 14.00, Campus Nyköping.

Sjukgymnastprogrammet:
Avslutningshögtiden för studenterna från sjukgymnastprogrammet (180 högskolepoäng) äger rum fredag 8 juni kl 09.45 i Västerås Domkyrka. I programmet ingår sång, musik, tal och högtidlig utdelning av rosor till de nyutexaminerade sjukgymnasterna.

Avslutningshögtiderna är arrangerade av studenterna själva på de olika programmen.