Avgörande från förvaltningsrätten i frågan om nytt campus Eskilstuna

2016-08-25 | På campus

Förvaltningsrätten beslutade den 24 augusti att avslå Skanskas ansökan om överprövning av upphandlingen av ett nytt campus i Eskilstuna och konstaterar att MDH har hanterat upphandlingen på rätt sätt.

 

I maj 2015 påbörjade MDH en upphandling för att hitta den hyresvärd som ska bygga det nya campus Eskilstuna. Högskolestyrelsen beslutade att tilldela uppdraget till Serneke Bygg AB i februari 2016. Skanska AB, som också lämnade in ett anbud, begärde överprövning hos förvaltningsrätten i Uppsala gällande MDH:s beslut att förkasta deras anbud.

Processen med överprövningen har gjort att byggandet av nytt campus Eskilstuna har försenats.

– Planen har varit att verksamheten ska flytta in lagom till vårterminen 2019. Men beskedet från förvaltningsrätten har dröjt så vi behöver säkerställa tidplanen för projektet igen, säger projektchef Anna Gulyas.

Studenter och medarbetare vid MDH kommer att fortsätta studier och arbete i nuvarande lokaler fram till att nytt campus i Eskilstuna är klart för inflyttning.