Anhörigas livssituation i fokus på MDH

2017-10-03 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen arrangeras en föreläsning på MDH med Gunilla Matheny, distriktssköterska, författare, pedagog och uttryckande konstterapeut. Vid sitt besök på MDH kommer hon att dela med sig av den kunskap som hon har samlat på sig genom 23 års arbete med anhörigfrågor.

– Jag ger praktiska tips och råd för hur du som arbetar med anhöriga kan stötta och samverka med dem. Jag kommer bland annat prata om aktuell lagstiftning, reflektera över värdet av ett gott första möte, prata om hur man kan underlätta för en anhörig som befinner sig i kris samt hur man på ett enkelt sätt förebygger att det uppstår fnurror på tråden, säger Gunilla Matheny.

Föreläsningen ges den 4 oktober på MDH i Västerås och den 5 oktober på MDH i Eskilstuna och är ett samarrangemang mellan Anhörigcentrum i Eskilstuna kommun och Västerås stad och Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) som är en del av Samhällskontraktet.

 – Anhöriga är viktiga och en resurs vi behöver i vårt samhälle både nu och i framtiden. Det arbete anhöriga gör behöver verkligen uppmärksammas. Föreläsningen är ett bra sätt att samordna och nyttja våra gemensamma resurser och att använda våra fina lokaler på MDH, säger Christine Gustafsson, delprocessledare för MKHV.