Angela Andersson: ”Alla ska kunna studera på lika villkor”

2014-09-23 | Student

På Mälardalens högskola (MDH) finns nära 550 studenter med olika slag av funktionsnedsättning. Angela Anderssons titel är samordnare för studenter med funktionshinder och hennes jobb är att göra det möjligt för alla att kunna studera på MDH.

– Din funktionsnedsättning ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på högskolan. Det finns olika stöd för att du ska kunna studera på lika villkor som alla andra studenter, säger Angela Andersson, högskolans samordnare för studenter med funktionshinder, som tillsammans med sin kollega Stefan Dahlgren arbetar med dessa frågor på MDH.

Angela Andersson, samordnare för studenter med funktionshinder vid MDH.

Att ha en funktionsnedsättning kan betyda många olika saker. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), hörselnedsättning, synsvagheter, adhd, Aspergers syndrom eller att vara rullstolsburen.

Viktigt med en utredning

– Studenterna kontaktar oss och har då redan en utredning, en diagnos, som visar på funktionsnedsättning. Genom det personliga samtalet ser vi över den bästa stödåtgärden. Det kan vara både pedagogiskt stöd och stöd för fysisk tillgänglighet, säger Angela Andersson.

Vissa med funktionsnedsättning kan till exempel få möjlighet att skriva en tentamen i mindre grupp och med förlängd tid. I andra fall kan högskolan anställa en ledsagare, som ofta är en klasskamrat, som följer med på MDH. Studenten kan få möjlighet till anteckningshjälp, lektör, inläst litteratur, dataprogram. Högskolan har även avtal med auktoriserade teckenspråkstolkar för döva. Ingenting av detta kostar något för studenten.

Att se den unika personen

Men allt är väldigt individuellt. Därför är det mycket viktigt med vägledningssamtal med studenten så det blir rätt.

– Varje möte handlar om att se just den unika personen. Jag har mött så otroligt många studenter med olika förutsättningar och behov och det finns inte någon mall som stämmer för alla. Vi provar oss fram tillsammans vilket stöd som passar bäst för just den personen, säger Angela Andersson.

Göra studierna möjliga

Angela Andersson började som central studievägledare på MDH 2002, men arbetar sedan sex år som samordnare för studenter med funktionshindrade, ett arbete som engagerar henne mycket.

– Det känns oerhört inspirerande att få möta alla dessa studenter och få vara med på deras resa att göra studierna på MDH möjliga på bästa sätt.

Kompetensutveckling viktigt

Stefan Dahlgren och Angela Andersson

Men det är inte bara studenterna som får stöd av Angela och hennes kollega Stefan Dahlgren. Även lärare och annan personal får kompetensutveckling. Angela och Stefan är regelbundet ute på akademierna och möter arbetslagen och beskriver studenternas situation. De ger tips och råd om hur man på bästa sätt kan förmedla kunskaper till personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

– Vi märker att lärarna blir mer och mer professionella och trygga i sin roll som lärare att möta studenter med funktionsnedsättning. Det är också viktigt att nyanställda lärare får en introduktion i detta och att få en repetition när man jobbat ett tag, säger Angela.

Backa upp och överbrygga hinder

Högskolan arbetar aktivt med att tillgängligheten ska fungera på bästa sätt, både fysiskt och pedagogiskt. Lokalerna är anpassade för funktionsnedsättning och tillgängligheten ligger i fokus. 

– Men det är studenterna själva som ansvarar för sin studiesituation. Vi kan backa upp och överbrygga hinder så långt som är möjligt, säger Angela Andersson.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning vid MDH